Krav för borrverktyg vid spränghålsborrning

03-27-2024

När det gäller området bergborrning, särskilt för sprängningsoperationer, är förståelse för kraven för borrkronor och de borrade hålen av största vikt. Gaea Rock, en ledare inom produktion av bergborrkronor, betonar de kritiska aspekterna av hålborrning, som generellt beskrivs av fyra huvudegenskaper: diameter, djup, rakhet och stabilitet.

 

1. Håldiameter

 

Diametern på borrhålet bestäms av dess avsedda användning. Många faktorer påverkar valet av hålstorlek vid sprängning. Dessa inkluderar den önskade storleken på bergfragmenten efter sprängning, vilken typ av sprängning som utförs, kvalitetskraven för det sprängda berget (såsom fragmentytornas jämnhet och andelen finmaterial) och den tillåtna nivån av markvibrationer under sprängning . Sprängningar med stor diameter, vanliga i stora stenbrott eller stora dagbrott, kan avsevärt minska kostnaderna för borrning och sprängning per ton berg. Underjordiska borroperationer begränsas av tillgängligt utrymme, vilket påverkar utrustningsval och hålstorlek. För vattenbrunnsborrning bestäms diametern av storleken på höljet eller den diameter som krävs av pumputrustningen. Vid bergstödshål är valet av ankarbultsdiameter avgörande.

 

2. Håldjup

 

Hålets djup påverkas av den bergborrutrustning som används, med begränsat utrymme som ofta kräver användning av kortare borrkronor med gängade anslutningar. Vid sprängningsoperationer, oavsett om det är horisontellt eller vertikalt, är det borrade djupet vanligtvis något större än det teoretiska djupet eller bänkhöjden för att säkerställa effektiv sprängning. Krav på djupborrning (50-70 meter eller djupare) använder ofta djupborrning (DTH) istället för hammarborrning för bättre energiöverföring och effektivare dammutsug under djupa hål.

 

3. Hålets rakhet

 

Borrhålets rakhet varierar avsevärt beroende på bergart, miljöförhållanden, vald schaktmetod och vilken borrutrustning som används. Borrsträngens vikt kan också påverka hålets avvikelse vid horisontell och lutande borrning. Att bibehålla rakhet i spränghål är avgörande för exakt laddning och optimala sprängresultat. För vissa borrtillämpningar, såsom verktyg eller kabelhål, är hög rakhet avgörande för att säkerställa smidig installation av rör och pumpar. Användningen av styrutrustning, såsom styrkronor, styrstänger och styrrör, kan förbättra hålets rakhet. Faktorer som inriktningen av matarbalken och noggrannheten i hålets start påverkar också borrriktningen, vilket understryker behovet av exakta justeringar. Studier indikerar att över 50 % av hålavvikelsen kan tillskrivas felaktig inriktning av matningsstrålen och dåligt val av startpunkt.

 

4. Hålstabilitet

 

Ett annat kritiskt krav för borrade hål är att behålla sin stabilitet tills de laddas för sprängning eller används för andra ändamål. Under förhållanden där man borrar genom löst eller mjukt berg, som tenderar att kollapsa eller täppa till hålet, är användningen av borrhöljen eller rör för att stödja hålet väsentligt.

 

Gaea Rocks engagemang för excellens inom bergborrningsteknik understryker vikten av att förstå dessa grundläggande borrkrav. Genom att fokusera på diameter, djup, rakhet och stabilitet säkerställer Gaea Rock att dess produkter och metoder uppfyller de högsta standarderna för effektivitet, säkerhet och miljövård vid bergborrning och sprängning.

rock drilling

Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)

Integritetspolicy