Vad behöver du vara uppmärksam på när du använder en borrigg för vattenbrunnar

Vattenbrunnsborrningsrigg är en slags mekanisk utrustning för ytborrning. Den kan användas i storskaliga fältvattenbrunnar, oljekällor och utrustning för borrning av naturgasbrunnar. Det är också en liten bärbar enpersonsutrustning. Låt oss prata om borriggar för vattenbrunnar. Var uppmärksam på vid användning.

     1. Skrubba utsidan av riggen ren och var uppmärksam på rengöringen och jämnheten hos riggens basglida och vertikala axel.

     2. Kontrollera om alla frilagda bultar, muttrar, säkerhetsnålar etc. är starka och pålitliga.

    3. Tillsätt smörjolja eller fett enligt smörjkraven.

    4. Kontrollera oljenivån för växellådan, växellådan och hydraulsystemets oljetank.

    5. Kontrollera oljeläckagesituationen överallt och hantera den efter situationen.

    6. Eliminera andra problem som uppstår i klassen.

water well drilling

Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)

Integritetspolicy